ಶಾರದಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಪ್ಪಳ
( ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ)
ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ .

 

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :-  08

 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :- 17-11-2021

 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :- 01-12-2021

 

ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ಥಳ : KOPPAL

 

 

Phone Number

 

 


By Priya

Leave a Reply

Your email address will not be published.