education news

VSKUB EXAM PATERN CHANGED

VSKUB EXAM PATERN CHANGED 2021; VSKUB ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬದಲಾಗಿದೆ 2021 Join Our WhatsApp Group       ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ…