FDA

KPSC Exam 2020 Tips

KPSC Exam 2020 Tips ಎಫ್‌ಡಿಎ (FDA) ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಎ (SDA) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ನಡೆಸುವ ಎಫ್‌ಡಿಎ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ…