Skill Training

GESCOM Recruitment 2021

Join Our WhatsApp Group GESCOM Recruitment 2021: ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಐಟಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ…

Skill Development Training 2020

Join Our WhatsApp Group ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವ ಉದ್ಶೋಗ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಗದಗ  ಸ್…