ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :-CHAITANYA INDIA FIN CREDIT

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :- 30 ಹುದ್ದೆಗಳು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :- —–

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :- 31-08-2021

ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ಥಳ :ಕುಷ್ಟಗಿ, ತಾವರಗೇರಾ, ರೋಣ, ಯಲಬುರ್ಗಾ, ಗಿಣಿಗೇರಿ, ಹನುಗುಂದ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ನಿಡಗುಂದಿ, ಹನುಮಸಾಗರ, ಹಾಗೂ ಬದಾಮಿ…

Phone Number


By Priya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *