ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ ನೇಮಕಾತಿ 2021

 

 

 

  • ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕಿರಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಡೈರಿ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್, ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು

 

 

 

 

Join Our WhatsApp Group

 


  •  ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು: 80 ಹುದ್ದೆಗಳು
  • ವದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 10ನೇ ತರಗತಿ, 12ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು

 

 

 

Click on Download 

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ

 

  • ಸಂಬಳ: 21,400 ರೂ. ಇಂದ 97,100/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ
  • ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ: 29-ಜೂನ್-2021

 

 

 

 

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

 

 

 

 

 

|| Download notification 1  ||

 

|| Download notification  2 ||

 

 

APPLY ONLINE

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *