ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ -28 ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ -133 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Full Information


By Priya

Leave a Reply

Your email address will not be published.