ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯವರಿಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

 

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು: 10

ಹುದ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇತನ ಮಾಸಿಕ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ

* ಅಪರ ನಿಬಂಧಕ 1 51,550

* ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕ 1 52,650

* ಕೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ 1 43,100

* ತೀರ್ಪು ಬರಹಗಾರ 1 37,900

* ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕರು/ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕ 2 33,450

* ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ 2 27,650

* ಸಹಾಯಕ 1 30,350

* ವಾಹನ ಚಾಲಕ 1 21,400

 

Notification


By Priya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *