ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

 

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ : 21-09-2021

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ: 05-10-2021

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳು
ಬಿಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಕಾಂ, ಬಿಎಸ್ಸಿ (ಐಟಿ), ಬಿಇ, ಬಿ.ಟೆಕ್, ಎಂಬಿಎ, ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಎಂಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರ

Notification


By Priya

Leave a Reply

Your email address will not be published.