ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ  ಜನ ಔಷಧಿ  ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

 

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಓಪನ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು  ಪಡೆಯಲು Open ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ .

 

Information Format : PDF

 

Information Size : —

 

Number of Pages : —

 

Scanned Copy : N

|| OPEN ||

Join Our WhatsApp Group


By Priya

Leave a Reply

Your email address will not be published.