ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ , ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಿಷನ್ ಕೊಪ್ಪಳ

ನೇರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ

 

Phone Number


By Priya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *