ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :- ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರಿ ಪತ್ತಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ

 

 

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :- 10 ಹುದ್ದೆಗಳು

 

 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :- 27-09-2021

 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :- 01-10-2021

 

 

Phone Number

 


By Priya

Leave a Reply

Your email address will not be published.