ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :- ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಪತ್ತಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಕೊಪ್ಪಳ.

 

 

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :- 6 ಹುದ್ದೆಗಳು

 

 

ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು :- ಕ್ಲರ್ಕ್/ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್, ಸಹಾಯಕ, ಅಟೆಂಡರ್ & ಅಕೌಂಟೆಂಟ್.

 

 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ :- PUC , SSLC , PG ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ.

 

 Phone Number

 

 

 
 
 

By Priya

Leave a Reply

Your email address will not be published.