ಕೊಪ್ಪಳದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಷೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

JOB IN KOPPAL

  • SALES : 3 POSTS ( MALE OR FEMALE )

 

  • COMPUTER OPERATOR : 3 POSTS

 

  • SALARY : FRESHERS = 9000

 

  • SALARY : EXPERIANCE = 12000

 

  • ( WITH TA+DA & INSENTIVE )

 

  • MONDAY INTERVIEW AT GURUKULA INSTITUTE KOPPAL
  • TIMING : 10 AM

Phone Number


By Priya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *