ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು :- Sales Executive (Samsung Mobile)

 

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :-  01

 

ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಭವವಿರುವ Sales Executive ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :- 15-12-2021

 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :- 17-12-2021

 

Phone Number


By Priya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *