ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ SBI ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :-  SBI

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :-  600

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :- 28-09-2021

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :- 18-10-2021

Notification


By Priya

Leave a Reply

Your email address will not be published.