ಸಿದ್ದಸಿರಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಸಕ್ತರು ಇಂದೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

 

 

 

 

ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು :  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾತರದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.

 

 

 

 

ವೇತನ  :  12,000  –  25,000

 

 

 

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ  :  135 

 

 

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ  : SSLC  TO  MCA , MBA

 

 

E-mail  :  siddhasiriltd@gmail.com

 

 

 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 11 – 11 -2021 

 

 

ಅರ್ಜಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ  :  ಸಿದ್ದಸಿರಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ, ವಿಜಯಪುರ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಆವರಣ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ – 586101


By Priya

Leave a Reply

Your email address will not be published.