ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

 

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :-  VISHALMART DHARWAD

 

 

ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು :- SALES EXCUTIVE

 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ :- SSLC

 

 

ವಯೋಮಿತಿ :- 20 TO 30

 

 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ  :-  30-11-2021.

 

PHONE NUMBER


By Priya

Leave a Reply

Your email address will not be published.