ಟೊಯೋಟಾದಿಂದ ಉಚಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ

ಟೊಯೋಟಾ ಕಂಪನಿಯು ಬಡ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಟಯೋಟ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ  ನೀಡುತ್ತದೆ

ಆಸಕ್ತರು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

Phone Number


By Priya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *