ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

 

Join Our WhatsApp Group

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ Download  ಮೇಲೆ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

  • Title: job in dc office koppal

 

 

  • File Language: Kannada/English

 

 

 

Join Our WhatsApp Group

 

  • Department: 

 

 

  • File Format: PDF

 

 

  • Scanned copy: Yes

 

 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ Download  ಮೇಲೆ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

 

 

Join Our WhatsApp Group

 

 

click here to DOWNLOAD NOTIFICATION


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *